Verzekering

Op mijn vraag aan de gemeente Alblasserdam of vrijwilligers verzekerd zijn heb ik het volgende antwoord gekregen :

De gemeente Alblasserdam kent een zogeheten paraplu verzekering. Mocht er iets op doen bij een vrijwilliger dan moet deze eerst zijn eigen verzekering aanspreken. Mocht dit geen positief resultaat hebben dan kan de zaak worden voorgelegd bij de gemeente en zullen wij onze verzekering activeren.

“Zoals zojuist besproken mail ik je wat informatie over de verzekering die de gemeente Alblasserdam voor alle vrijwilligers heeft afgesloten.

Alle inwoners van Alblasserdam die binnen de gemeente vrijwilligerswerkzaamheden verrichten bij een vereniging, club, kerk, ed. vallen in principe onder de (beperkte) vrijwilligersverzekering. Wel moeten de werkzaamheden van de vrijwilliger altijd in een georganiseerd verband worden verricht. De vrijwilligers moeten zich aangemeld hebben en in de administratie van de organisatie zijn opgenomen. Daarin moeten minimaal de naam/adres/woonplaats gegevens van de vrijwilliger zijn vermeld. Ook moet er een rooster/planning zijn waarop de vrijwilliger staan ingedeeld. Overigens vallen alleen vrijwilligers die actief zijn bij een organisatie die geen winstoogmerk heeft onder de vrijwilligers dekking. Verder gaat het bij deze verzekering in de meeste gevallen om een secundaire en beperkte dekkingen met vrij lage verzekerde bedragen.

Hoewel de verzekering geen echte minimumleeftijd kent, wordt er wel vanuit gegaan dat de vrijwilligers oud genoeg zijn om de werkzaamheden veilig te verrichten. Het is dus niet de bedoeling dat (kleine) kinderen zelfstandig op straat actief zijn.